how to make a site

پخش فرآورده های نفتی


مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران از مدیر منطقه , کرامت ویس کرمی به جهت عنایت و توجه ویژه و تلاش شایسته شورای اقامه نماز منطقه در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز , تقدیر کرد