free site creation software

بنیاد شهید استان تهران

حجه الاسلام قندی: تلاش های بنیاد تهران و کسب رتبه نخست این اداره کل در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان قابل تقدیر است